اطلاعیه 4 - لیست مجلات پشتیبان همایش جهت چاپ مقالات
1399/05/22

مجلات دارای ایندکس های معتبر isi,scopus می باشند.

 

در حال بروز رسانی ...

1-Journal of Biochemical Technology- ISI / WOS

2-Journal of Advanced Pharmacy Education and Research [JAPER]-SCOPUS

3- International Journal of Psychosocial Rehabilitation-SCOPUS